Zai Khánh

HomePage chính thức cung cấp & cập nhật thông tin liên hệ

About Me

image-placeholder

Về Tôi

Phong cách nông thông, tâm hồn bông lúa

image-placeholder

Danh Ngôn

 Bất cứ phản ứng nào được thực hiện trong cơn giận dữ đều là hành động đưa đến sự thất bại.

image-placeholder

Thời Gian

Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian. (Brian Tracy)

Thông Tin Liên Lạc

Liên Hệ


Tôi luôn giữ thông tin liên lạc  qua homepage chính của mình, những thông tin liên lạc khi thay đổi tôi sẽ cập nhật lại trên homepage này

Địa Chỉ

Phường Kalong, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh